บริษัท แอสสิสท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลายประเภทมีความชำนาญ มีผู้เชียวชาญในสายงาน บริษัท ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะก้าวไกลไปในอนาคตและก้าวสู่ตลาดโลก
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.โบนัสตามผลประกอบการบริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอสสิสท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
ฌองเซลิเซ่ อาคาร K 315/115 ม.3
Ban Mai Pak Kret Nonthaburi 11120