บริษัท ไพรม วัน ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
ประกอบกิจการด้านการบริหารงานขายและการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินงานบริหารงานขาย โครงการบ้านและคอนโดมานานกว่า 10 ปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไพรม วัน ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
825 อาคารไพโรจน์กิจจา ถนนบางนา-ตราด
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260
Directions
  • ติดหน้าถนนบางนา-ตราด กม.3 รถประจำทางสาย 365,132,133,1141,อื่นๆ