บริษัท ภูมิพัฒน์ การค้าและก่อสร้าง จำกัด
กลุ่มบริษัทภูมิพัฒน์ เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และจำหน่าย
1.ท่าทราย จำหน่าย ทราย หิน กรวด
2.บ่อดิน จำหน่ายดินเหนียวส่งโรงงาน ดินถม รับถมที่
3.ภูมิพัฒน์อีควิปเมนท์ รับซ่อม ซื้อ-ขาย รถบรรทุก เครื่องจักรหนัก
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ภูมิพัฒน์ การค้าและก่อสร้าง จำกัด
248 หมู่ 2
Kham Nam Saep Warin Chamrap Ubon Ratchathani 34190
See Map