บริษัท แลบแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แลบแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายก๊าซบริสุทธิ์สูงและก๊าซผสมทุกชนิด เช่น High Purity gases, Ultra High Purity gases,Standard Pure Gases,Standard Mixture gases และยังเป็นตัวแทนจำหน่าย Calibration Gases จาก Gasco Affiliates LLC จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่องานอุตสาหกรรม,งานในห้องแลบและงานทางการแพทย์ ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศ โรงงานสำหรับการผลิตก๊าซตั้งอยู่ในจังหวัดระยองและปทุมธานี อีกทั้งบริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ปรับแรงดัน (High Pressure regulator) และอุปกรณ์ควบคุมก๊าซทุกชนิดจาก Spectron Gas Control Systems GmbH จากประเทศเยอรมนี
ทางบริษัทต้องการพนักงานเพิ่มเพื่อขยายงาน
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่าคอมมิชชั่น
  • - โบนัสประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แลบแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
32/79 ซีพีพาร์คเลน ถนนนวลจันทร์
Khlong Kum Bueng Kum Bangkok 10230
Website: www.labgaz.com
See Map