บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล สไปซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
เปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2554 ดำเนินธุรกิจการนำเข้าและส่งออกพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดจากประเทศอินเดียและจีน
Benefits
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยเลี้ยง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล สไปซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
560/6 เกล้าสยามคอนโดมิเนียม ชั้น1 ถ.ดินแดง
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400