หน่วยปฎิบัติการวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ โรงพยาบาลจุฬาฯ
เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ
There are currently no positions available.
Contacts
หน่วยปฎิบัติการวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ โรงพยาบาลจุฬาฯ
ชั้น 7 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Pathumwan Pathum Wan Bangkok 10330