บริษัท เอเวอร์โกลว์ ซัพพลาย เทรดดิ้ง จำกัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ดำเนินกิจการ นำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และเคมีภัณฑ์ สำหรับงานวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบ คุณภาพสินค้า รวมถึง เครื่องมือวัด สำหรับงานด้านอุตสาหกรรมทุกปรเภท รวมไปถึงการออกแบบห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาและโรงงานอุตสาหกรรม
Benefits
  • ประกันสังคม / โบนัส / งานเลี้ยงประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอเวอร์โกลว์ ซัพพลาย เทรดดิ้ง จำกัด
870/68 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
Samsen Nok Huai Khwang Bangkok 10310