บริษัท ควิก แอนด์ เซฟ ซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ผ้าที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม โรงภาพยนตร์ และ ภัตตาคาร ซึ่งต่างก็เป็นหน่วยงานที่ต้องการวัสดุคุณภาพสูง Response Fabrics จึงถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง ต่อตลาดภายในและภายนอกประเทศ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ควิก แอนด์ เซฟ ซิสเต็มส์ จำกัด
65 ถนนอ่อนนุช
Prawet Prawet Bangkok 10250