JobThai
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในปี 2537 กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนตลอดจนชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือจำหน่ายให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพื่อนำไปประกอบเป็นชุดเครื่องปรับอากาศที่สมบูรณ์ก่อนส่งต่อให้ผู้ผลิตรถยนต์ กลุ่มบริษัทมีฐานการผลิต 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานในจังหวัดระยอง ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ มีความสะดวกทั้งในด้านการขนส่งวัตถุดิบ และการขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ปี 2550 กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบ (OEM) โดยเริ่มจากการรับจ้างผลิตและ ประกอบเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทมีความรู้ ความชํานาญ รวมทั้งยังเป็นการต่อยอดงานต้นน้ําของ บริษัท ซึ่งได้แก่ งานท่อทองแดง งานท่ออลูมิเนียม งานพลาสติก งานเหล็ก และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทําให้ กลุ่มบริษัทสามารถใช้กําลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว โดยขณะนั้นกลุ่มบริษัทมีฐานการผลิตงานรับจ้างผลิตและประกอบ เครื่องปรับอากาศ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ต่อมาในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้ขยายฐานการผลิต งานรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศ ไปยังโรงงานในจังหวัดระยอง เพื่อรวมกับสายงานการผลิตต้นน้ําเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทรับจ้างผลิตและประกอบใน หลากหลายประเภท เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น ตู้เก็บเครื่องมือ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เครื่องจักรที่ทันสมัย ระบบการผลิตที่ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสายการผลิตที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งงานประเภทพลาสติก เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม
Benefits
- ค่าเช่าบ้าน Housing allowance - เบี้ยขยัน Diligent allowance - ค่ากะ Shift allowance - โบนัสประจำปี Bonus - ปรับเงินประจำปี Annual Salary - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident fund
- ค่าอาหาร Marriage allowance - ชุดยูนิฟอร์ม Uniform - รถรับส่งพนักงาน staff shuttle bus - สวัสดิการมงคลสมรส Meal allowance - เงินของขวัญคลอดบุตร Maternity allowance - ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (08.00-17.00 น.)
Contacts
บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด
เลขที่ 88/21-24 หมู่2
Makham Khu Nikhom Phatthana Rayong 21180
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer