โรงพยาบาลมหาชัย 2 โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ในเครือมหาชัยกรุ๊ป ประกอบด้วย
• โรงพยาบาลมหาชัย จ.สมุทรสาคร โทร. 0-3442-4990
• โรงพยาบาลแม่กลอง 2 จ.สมุทรสงคราม โทร. 0-3471-5001-5
• โรงพยาบาลเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี โทร. 0-3241-7070
ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลมหาชัย 2 ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ ปี 2534 ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคนได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพด้านการแพทย์ การพยาบาล การบริการ และเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย และเปี่ยมด้วยความตั้งใจที่จะดูแลให้ผู้มารับบริการได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ด้วยความอบอุ่นและจริงใจ
10 Positions
1. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
นักรังสีเทคนิค
pinlocation
Krathum Baen, Samut Sakhon
salary icon
ตามโครงสร้าง
2. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่ Graphic Design
pinlocation
Krathum Baen, Samut Sakhon
salary icon
ตามโครงสร้าง
3. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่การเงิน
pinlocation
Krathum Baen, Samut Sakhon
salary icon
ตามโครงสร้าง
4. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
เภสัชกร
pinlocation
Krathum Baen, Samut Sakhon
salary icon
ตามโครงสร้าง
5. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
หัวหน้าด้านปฏิบัติการ
pinlocation
Krathum Baen, Samut Sakhon
salary icon
ตามตกลง
6. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
pinlocation
Krathum Baen, Samut Sakhon
salary icon
ตามโครงสร้าง
7. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่ยานยนต์
pinlocation
Krathum Baen, Samut Sakhon
salary icon
ตามโครงสร้าง
8. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่หน่วยข้อมูล
pinlocation
Krathum Baen, Samut Sakhon
salary icon
ตามโครงสร้าง
9. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
นิติกร
pinlocation
Krathum Baen, Samut Sakhon
salary icon
ตามโครงสร้าง
10. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
Programmer
pinlocation
Krathum Baen, Samut Sakhon
salary icon
ตามโครงสร้าง
Contacts
301/1 ม.6
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon 74130
Tel.: 02-117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644
See Map