โรงพยาบาลมหาชัย 2 โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ในเครือมหาชัยกรุ๊ป ประกอบด้วย
• โรงพยาบาลมหาชัย จ.สมุทรสาคร โทร. 0-3442-4990
• โรงพยาบาลแม่กลอง 2 จ.สมุทรสงคราม โทร. 0-3471-5001-5
• โรงพยาบาลเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี โทร. 0-3241-7070
ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลมหาชัย 2 ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ ปี 2534 ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคนได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพด้านการแพทย์ การพยาบาล การบริการ และเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย และเปี่ยมด้วยความตั้งใจที่จะดูแลให้ผู้มารับบริการได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ด้วยความอบอุ่นและจริงใจ
10 Positions
Contacts
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
301/1 ม.6
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon 74130
See Map