บริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัต จำกัด
• รับตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบภายในของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัท จำกัด(มหาชน) สมาคม และมูลนิธิ
• วางรูประบบบัญชี
• รับปรึกษากฎหมายภาษีอากร
• รับปรึกษากฎหมายภาษีศุลกากร
• รับปรึกษากฎหมายทั่วไป
• รับจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงแก้ไข และเลิกบริษัทจำกัด บริษัทจำกัด(มหาชน) ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สมาคม และมูลนิธิ
Benefits
  • โบนัสประจำปี
  • หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี
  • เบื้ยเลี้ยงเมื่อต้องตรวจสอบต่างจังหวัด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัต จำกัด
73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้น 3 ถนนพระราม 6
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
See Map