• รับตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบภายในของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัท จำกัด(มหาชน) สมาคม และมูลนิธิ
• วางรูประบบบัญชี
• รับปรึกษากฎหมายภาษีอากร
• รับปรึกษากฎหมายภาษีศุลกากร
• รับปรึกษากฎหมายทั่วไป
• รับจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงแก้ไข และเลิกบริษัทจำกัด บริษัทจำกัด(มหาชน) ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สมาคม และมูลนิธิ
สวัสดิการ
  • โบนัสประจำปี
  • หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี
  • เบื้ยเลี้ยงเมื่อต้องตรวจสอบต่างจังหวัด
1 ตำแหน่ง
1.
Oct 22, 2019
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
pinlocation
Phaya Thai, Bangkok
salary icon
ตามความสามารถ
ติดต่อ
73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้น 3 ถนนพระราม 6
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
โทรศัพท์: 02-618-2842-6
แฟกซ์: 02-278-0675
ใช้งานแผนที่