บริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัต จำกัด
• รับตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบภายในของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัท จำกัด(มหาชน) สมาคม และมูลนิธิ • วางรูประบบบัญชี • รับปรึกษากฎหมายภาษีอากร • รับปรึกษากฎหมายภาษีศุลกากร • รับปรึกษากฎหมายทั่วไป • รับจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงแก้ไข และเลิกบริษัทจำกัด บริษัทจำกัด(มหาชน) ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สมาคม และมูลนิธิ
Benefits
 • โบนัสประจำปี
 • หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี
 • เบื้ยเลี้ยงเมื่อต้องตรวจสอบต่างจังหวัด
 • zeroPositionMessage
  Contacts
  บริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัต จำกัด
  73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้น 3 ถนนพระราม 6
  Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
  See Map