JobThai
บริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัต จำกัด
• รับตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบภายในของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัท จำกัด(มหาชน) สมาคม และมูลนิธิ • วางรูประบบบัญชี • รับปรึกษากฎหมายภาษีอากร • รับปรึกษากฎหมายภาษีศุลกากร • รับปรึกษากฎหมายทั่วไป • รับจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงแก้ไข และเลิกบริษัทจำกัด บริษัทจำกัด(มหาชน) ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สมาคม และมูลนิธิ
Benefits
  • โบนัสประจำปี
  • หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี
  • เบื้ยเลี้ยงเมื่อต้องตรวจสอบต่างจังหวัด
  • Contacts
    บริษัท สำนักงานสนั่น เกตุทัต จำกัด
    73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้น 3 ถนนพระราม 6
    Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400