บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต รับจ้าง ขายส่ง ขายปลีก นำเข้า ส่งออกเหล็กแปรรูป เหล็กทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทน นายหน้า ขายเหล็กทุกชนิด ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตท่อเหล็ก เหล็กตัวซี และเหล็กแผ่น โดยมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ คือ การเป็นผู้นำในการผลิตท่อเหล็กในประเทศไทย
Benefits
  • 1. โบนัส
  • 2. ชุดฟอร์ม
  • 3. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 4. ค่าอาหาร
  • 5. ประกันอุบัติเหตุ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด (สาขา 2)
157-157/1 หมู่ที่ 14 ถนนสุขุมวิทสายเก่า
Bang Pakong Bang Pakong Chachoengsao 24130