บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต รับจ้าง ขายส่ง ขายปลีก นำเข้า ส่งออกเหล็กแปรรูป เหล็กทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทน นายหน้า ขายเหล็กทุกชนิด ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตท่อเหล็ก เหล็กตัวซี และเหล็กแผ่น โดยมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ คือ การเป็นผู้นำในการผลิตท่อเหล็กในประเทศไทย
Benefits
1. โบนัส 2. ชุดฟอร์ม 3. ตรวจสุขภาพประจำปี 4. ค่าอาหาร 5. ประกันอุบัติเหตุ
zero position en
Contacts
บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด (สาขา 2)
157-157/1 หมู่ที่ 14 ถนนสุขุมวิทสายเก่า
Bang Pakong Bang Pakong Chachoengsao 24130