บริษัท เซียวริม7 จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้ากระเบื้องยางไวนิล จากประเทศเกาหลี เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ มีความต้องการรับบุคลากรเพิ่ม เพื่อร่วมเติบโตไปกับเรา
Benefits
  • 1. ค่าพาหนะ (บางตำแหน่ง)
  • 2. ค่าอาหาร
  • 3. ค่าโทรศัพท์
  • 4. ค่าเบี้ยขยัน
  • 5. ค่าภาษาต่างประเทศ
  • 6. ค่าประสิทธิภาพการมาทำงาน
  • 7. ค่า Excel 2,000 บาท (บางตำแหน่ง)
  • 8. ค่าทำงานล่วงเวลา
  • 9. ประกันสังคม
  • 10. โบนัสประจำปี ปีละ 3 ครั้ง (ตามผลประกอบการ)
Contacts
Seorim7 Co.,Ltd. (บริษัท เซียวริม7 จำกัด)
ชั้น 1 J.S. แมนชั่น เลขที่ 1769 ถนนอ่อนนุช
Suan Luang Suan Luang Bangkok 10250
See Map