บริษัท ทุ่งทำเลทอง จำกัด
ดำเนินธุรกิจการเกษตร อาทิเช่น ไร่กาแฟ ไร่องุ่น ไร่กุหลาบ ไร่ผัก ฯลฯ
Benefits
- ตามกฎหมายแรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทุ่งทำเลทอง จำกัด
10/7 หมู่ 3
Thalat Bangkhen Lak Si Bangkok 10210