ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงาน Machine ประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ มอเตอร์ไซค์ เครื่องจักรกลการเกษตร ชิ้นส่วน/อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ/สูง งานขึ้นรูปร้อน (Up-Set) และงานสั่งทำ ต้องการเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร รวมทั้งส่วนตัวและครอบครัวของเพื่อนร่วมงานเอง ดังนี้
Benefits
  • -ปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
  • -มีรถรับ-ส่ง
  • -มีเบี้ยขยัน
  • -จัดเที่ยวนอกสถานที่
  • -มีเงินสะสม/เงินสมทบ
  • -จัดเลี้ยงประจำปี
  • -โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
569 ถนนประชาพัฒนา
Thapyao Lat Krabang Bangkok 10520
See Map