บริษัท ภัณฑิรา เทนเดอร์ฟู้ดส์ จำกัด
ร้าน Puff&Pie จากการบินไทย อาหารทุกชนิดที่ขึ้นเครื่องการบินไทย
Benefits
ทำงานล่วงเวลาคิดโอทีทุกชั่วโมง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ภัณฑิรา เทนเดอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1564/4 ถ.ประชาราษฏร์ 1,บางซื่อ
Wong Sawang Bang Sue Bangkok 10800