บริษัท รักชพันธ์ โพรดักส์ จำกัด
ออกแบบและติดตั้งระบบระบายอากาศ ภายในโรงงาน และจำหน่ายพัดลมไอเย็น
Benefits
  • - มีประกันสังคม
  • - มีเบี้ยเลี้ยง
  • - มีโบนัสปลายปี
  • - มีสวิสดิการฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท รักชพันธ์ โพรดักส์ จำกัด
48/98-99
Bang Krang Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000