บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด เป็นผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา "ยำยำ" และ "นูดเดิลดี" ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี
Benefits
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - กองทุนทดแทน
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - โบนัส
  • - เงินปรับประจำปี
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด
2/4ม.14ถนนเสรีไทย
Min Buri Min Buri Bangkok 10510