บริษัท มายน์ เอเซีย จำกัด
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2536 บริษัทแม่อยู่ทีประเทศเนเธอร์แลนด์
Benefits
  • - ประกันสุขภาพ
  • - ประกันสังคม
  • - อื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มายน์ เอเซีย จำกัด
1/747 ถ.พหลโยธิน กม.26 (ซอยพหลโยธิน 60)
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130
Website: www.meyn.com