บริษัท เอเคเอ็น แอสโซซิเอท จำกัด
เป็นบริษัท นำเข้า และ ส่งออก สินค้าจำพวกอาหารกระป๋องไปยังต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และอื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอเคเอ็น แอสโซซิเอท จำกัด
133 ซอยเพชรเกษม 90 ถนนเพชรเกษม
Bangkhae Nuea Bang Khae Bangkok 10160