JobThai
451 Company Limited
บริษัท สี่ห้าหนึ่ง จำกัด เริ่มขึ้นในปี 2551หนึ่งในบริษัทโฆษณาที่มีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทเอกชน ชั้นนำมากมายทั้งด้านการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร เราพร้อมที่จะค้นหาเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพราะทุกสิ่งเป็นแรงผลักดันให้เรามีความคิดสร้างสรรค์สร้างทุกจินตนาการให้เกิดขึ้นจริง จนกลายเป็นผลงานที่มากด้วยคุณภาพ
Benefits
- เงินเดือนประจำ - วันหยุดประจำปี - โบนัส - ประกันสุขภาพ
zero position en
Contacts
451 Company Limited
39/8 ซอย มาตานุสรณ์ ถนนเจริญกรุง 82
Bang Kho Laem Bang Kho Laem Bangkok 10120