บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด
บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด ดำเนินธุรกิจก่อสร้างตั้งแต่ ปี2536 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานของรัฐ เช่น งานพัฒนาชุมชน ,งานเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ,งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง, งานก่อสร้างอาคาร, งานถนน ,งานชลประทาน ,และงานโยธา อื่นๆ เป็นต้น
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - ที่พักพนักงาน
  • - รถประจำตำแหน่ง
  • - อื่นๆตามตกลง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ตั้งเจริญ จำกัด
1642/2 ม.6
U Thong U Thong Suphan Buri 72160
See Map