บริษัท บีซี รีเทล เซอร์วิส จำกัด
พนักงานธุรการทั่วไป
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ot
  • - อื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บีซี รีเทล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ห้อง จีเอฟ-04 ชั้นจี ถนนสาทรไต้
Thungmahamek Sathon Bangkok 10120
Directions
  • รถไฟฟ้า MRT สถานีลุมพินี
  • รถเมล์ สาย 62,13,14,77
See Map