บริษัท เอ็น ทู เอ็น อินเตอร์โมลด์ จำกัด
ได้รับการส่งเสริมการการลงทุนจาก BOI ประกอบธุรกิจ ในส่วนของการผลิต แม่พิมพ์พลาสติก, C.F. & Jig ,Precision Part ภายใต้ระบบ ISO 9001 : 2015
Benefits
  • 1.ชุดยูนิฟอร์ม และอุปกรณ์เซฟตี้
  • 2.ค่าเดินทาง 1,000 บาท/เดือน เมื่อผ่านทดลองงาน
  • 3.ค่าที่พัก 1,000 บาท/เดือน เมื่อผ่านทดลองงาน
  • 4.เบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน
  • 5.ค่ากะ 100 บาท/คืน (บางแผนก)
  • 6.ค่าช่างเทคนิค
  • 7.ค่าตำแหน่ง (สำหรับหัวหน้างาน)
  • 8.โบนัส
  • 9.งานเลี้ยงประจำปี
  • 10.ทองคำหนัก 1 บาท เมื่ออายุงานครบ 3 ปี , 6 ปี
  • 11.ประกันสังคม
  • 12.ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ AIA (เมื่ออายุงานครบ1ปี)
Contacts
บริษัท เอ็น ทู เอ็น อินเตอร์โมลด์ จำกัด
27/157 ม. 5 ซ.เทศบาล 3/1 ถ.ศุขประยูร
Nong Tamlueng Phan Thong Chon Buri 20160
See Map