บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด
กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทั้งทางด้านการห่อหุ้มสารสำคัญ การใช้ประโชน์จากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อมาใช้ในอุสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง อาหาร อาหารสัตว์ เป็นต้น
Benefits
ประกันสังคม โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120