บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เป็น บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) และบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาและบริหารโครงการศูนย์การค้าชุมชนที่ครบวงจรพร้อมด้วยสถานีน้ำมัน ตอบสนองชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในทำเลที่มีศักยภาพ โดยเริ่มพัฒนาโครงการ Pure Place รังสิตคลอง 2 เป็นแห่งแรก
Benefits
  • ประกันชีวิตและสุขภาพ
  • ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว
  • เงินช่วยเหลือค่าทันตกรรมและแว่นสายตา
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • เงินช่วยเหลือสมรส ลาบวช มรณกรรม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • Uniform
  • สวัสดิการเงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
86 ถนนรามคำแหง
Tubchang Saphan Sung Bangkok 10240