บริษัทขนาดเล็ก-กลาง จำนวนพนักงาน 150 คน
ลงทุนโดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 100%
ผลิตชิ้นส่วนประกอบสำหรับรถยนต์
โดยกระบวนการ Press Stamping และ Spot Welding
ขนาดเครื่องจักรในการผลิต 100-300 Ton
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ชิ้นส่วน Bracket, Inner/Outer part, Sash, Sub comp, Frame and holder เป็นต้น
สวัสดิการ
  • 1. ค่าอาหารกลางวัน และข้าวกลางวันฟรี
  • 2. ค่าภาษา (วัดระดับภาษาญี่ปปุ่น)
  • 3. ค่าครองชีพ
  • 4. เบี้ยขยัน
  • 5. ค่าอาหารช่วง OT
  • 6. โบนัสตามผลประกอบการ
  • 7. ท่องเที่ยวประจำปี
  • 8. งานเลี้ยงปีใหม่
ติดต่อ
บริษัท อิวาอิแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
354 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
Hua Samrong Plaeng Yao Chachoengsao 24190
ใช้งานแผนที่