บริษัท ตันติ์เตช์ จำกัด
Print @ 9 คือ โรงพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท ที่บริการออกแบบและผลิตงานสิ่งพิมพ์ หลากหลายชนิด เป้นโปรดักส์ชั่นเฮ้าขนาดเล็ก ที่ทำงานคุณภาพสูง
Benefits
  • - มีประกันสังคม และมีเพิ่มประกันอุบัติเหตุ เมื่อพ้นช่วงเวลาทดลองงาน 3-4 เดือน แล้วแต่ประสิทธิภาพและความประพฤติในการทำงาน
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน และถ้ายังเรียนอยู่ หรือต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเปิด จะมีการช่วยเหลือค่าเล่าเรียน (ต้องคุยรายละเอียดเพิ่มเติ่ม อีกครั้งหนึ่ง)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ตันติ์เตช์ จำกัด
โครงการ The Nine Center พระรามเก้า (พรีเมียร์เก่า หลัง ม.เอแบค)
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250