บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด
บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด เริ่มต้นดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆในรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกล ซึ่งปัจจุบันบัน บริษัทได้ขยายขอบข่ายขึ้น มีการบริษัทงานService ตามหน่วยงานราชการและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์รถไฟ การซ่อมอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องยนต์ การซ่อมเกียร์ ดูแลระบบเชื้อเพลิง การเก็บตัวอย่างน้ำมันหล่อลื่นพร้อมวิเคราะห์ ไป จัดหาและนำเข้าอะไหล่เครื่องจากต่างประเทศเพื่อไว้คอยบริการลูกค้า และในปัจจุบัน บริษัทกำลังจะพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด บริษัทจึงต้องการบุคลากร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนางานให้กับลูกค้า
Benefits
  • - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด
53/8 หมู่8 ซอยบางกร่าง8 ถนนท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์
Bang Krang Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Directions
  • - รถส่วนตัว
  • - แท็กซี่
  • - รถสองแถว จากท่าน้ำนนท์