เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการรับออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับบ้านหรือโครงสร้างอาคารต่างๆทุกประเภท รวมทั้งออกแบบป้ายโฆษณาทุกประเภทด้วย
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท MIND MAJOR จำกัด
51/177 อาคารวงศ์เพ็ง ซ.สุคนธสวัสดิ์ ถ.นวลจันทร์
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok 10230
Directions
เข้ามาซอยนวลจันทร์เข้าซอยที่เยื้องๆกับตึกทีมเป็นตึกอยู่ใต้อพาร์ทเมนท์วงศ์เพ็ง เลขที่ตึก 51/177
See Map