JobThai
บริษัท กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จำกัด
บริษัท กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2514 ในนาม ร้านซินเซ่งเฮง เริ่มต้นจากโรงงานขนาดเล็ก ประกอบธุรกิจเริ่มแรกเกี่ยวกับงานโลหะแผ่น เช่น งานรางน้ำ งานระบบท่อ งานถังน้ำมัน เป็นต้น จากความสำเร็จในข้างต้น ประกอบกับการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง โดยได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้า และคู่ค้าเสมอมา บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนในรูปนิติบุคคล ในนาม บริษัท กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จำกัด ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อตอบรับความเป็นสากล ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในปี 2552 บริษัทฯ จึงได้ย้ายที่ตั้งสำนักงาน และโรงงานมาที่ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร บนพื้นที่โรงงานขนาด 4 ไร่ รวมทั้งเครื่องจักร และบุคลากร โดยมีเครื่องจักรหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถรองรับงานได้ครอบคลุมมากขึ้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในพันธกิจที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อให้เป็นผู้นำด้านการขึ้นรูปโลหะแผ่นอย่างครบวงจร และบรรลุมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO9001 ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับบริการ และคุณภาพที่ดีที่สุดจากเรา ในเวลาที่ตรงกำหนด และราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ ผู้นำด้านงานโลหะแผ่นครบวงจรในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาศักยภาพขององค์กร บุคลากรและคุณภาพอย่างจิรงจัง และต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรม 1. ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม 2. มุ่งเน้นในสินค้ามีคุณภาพสูงสุด และบริการที่เปี่ยมไปด้วยน้ำใจไมตรี 3. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในด้านการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล ทั้งแก่พนักงาน องค์กร ลูกค้า และสังคม 4. พัฒนา และส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน และรองรับงานได้ทุกประเภท อย่างครบวงจร 5. คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค้า และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และพลังงานธรรมชาติ
Benefits
กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล เบี้ยขยัน เบี้ยขยันประจำปี ยูนิฟอร์มบริษัท เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินกู้ยืม เงินโบนัสประจำปี ที่จอดรถพนักงาน ที่รับประทานอาหาร สนามฟุตบอล ตู้ล๊อคเกอร์พนักงาน ฝึกอบรมและสัมมนานอกสถานที่ งานเลี้ยงปีใหม่ กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมทำบุญ
zero position en
Contacts
บริษัท กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จำกัด
30/17 นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
Website: www.bmf.co.th
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2023 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer