JobThai
องค์การของเราเป็นองค์การพัฒนาเอกชน(NGO)มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศเกาหลี เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและสานต่อโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการในด้านการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ และ โครงการทางด้านการบริการทางการแพทย์ เป็นต้น
zero position en
Contacts
Worldshare Organization
ชั้น 1 โรงแรมคริสตัลสวีท 22/8 ซอยลาดกระบัง 24 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง
Lat Krabang Lat Krabang Bangkok 10520
Directions
รถประจำทางสาย 1013,517 รถตู้สาย ซีคอน-หัวตะเข้,แฮปปี้แลนด์-เทคโนฯลาดกระบัง