บริษัท บิ๊กเฮด ครีเอทีฟ จำกัด
เป็นบริษัทที่ถูกก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจทางด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทั้งในรูปแบบ Content Management System , e-Commerce , Community , Portal Site เป็นต้น , ด้านการออกแบบ และพัฒนาระบบงานผ่านบน Web Based Application , ด้านฝึกอบรม การให้ความรู้กับองค์กรต่างๆ มากมาย
Benefits
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
  • - ตรวจสุขภาพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บิ๊กเฮด ครีเอทีฟ จำกัด
807/326 หมู่ 8
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130
Directions
  • บริษัท อยู่ติดกับ ห้างเซียร์ รังสิต สามารนั่งรถโดยสารประจำทาง , รถตู้สาธารณะ ได้สะดวก