JobThai
นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเจ้าพระยา
นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเจ้าพระยา ตั้งอยู่ที่ 208 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา17 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ10600 มีลักษณะโครงการอาคารสูง 31ชั้น มี 477 ห้อง มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1 .จำนวนอาคาร รวม 1 หลัง แบ่งเป็น -อาคารฝั่งโลโซน -อาคารฝั่งไฮโซน 2. ทรัพย์ส่วนกลาง - สระว่ายน้ำ 2 สระ - ห้องสมุด - สนามแบตมินตัน - ห้องสนุ๊กเกอร์ - ห้องออกกำลังกาย(ฟิสเนต) - ห้องสควอช 3. ที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคล สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด บ้านเจ้าพระยา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 208 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา17 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ10600 โทรศัพท์ 02-863-3170 โทรสาร 02-439-2015
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา(O.T.) - โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลกำไรของผู้ประกอบการ) - เครื่องแบบพนักงาน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันหยุดประจำปี 15 วัน - พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี
zero position en
ติดต่อ
นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเจ้าพระยา
208 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา17
Khlong San Khlong San Bangkok 10600
วิธีการเดินทาง
โดยรถไฟฟ้าBTS ลงสถานีสะพานตากสิน ต่อเรือของบ้านเจ้าพระยาที่ท่าเรือสาทร โดยรถประจำทางสาย 111,120,105,6,57,149,169,84,177,89