ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมซอร์จส์
ห.จ.ก.เคมซอร์จส์เป็นผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
และเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสารเคมีทางเภสัชกรรมที่ใช้ในการผลิตยาแห่งแรก ๆ ใน
ประเทศไทยที่ดำเนินกิจการมานานกว่า 20 ปี โดยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522 โดย
เภสัชกรฉัตรชัย ศิรามพุช ผู้มีความชำนาญในตลาดนำเข้าสารเคมีโดยได้เริ่มมีการนำเข้า
สารเคมีทำยาประเภท Simethicone เป็นตัวบุกตลาดยาลดกรดและรักษาโรคกระเพาะเป็น
รายแรก ๆ ในประเทศไทย และต่อมาในภายหลังได้มีการจ้างเภสัชกรที่ปรึกษามืออาชีพเพิ่มเพื่อเข้ามาคุมงานในด้านการให้ข้อมูลทางเทคนิคและจ้างมืออาชีพในด้านส่งเสริมการ
ตลาดอีกด้วย
เคมซอร์จส์เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างถูกต้องภายใต้ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
บริหารและดำเนินงานด้วยกลุ่มเภสัชกรคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งด้าน
บริการ และคุณภาพสินค้า
ห.จ.ก.เคมซอร์จส์นอกจากมีบริการขายผลิตภัณฑ์เคมีคุณภาพที่อยู่คู่คนไทยมานาน
แล้ว เคมซอร์จส์ยังบริการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหาสารเคมีจากต่างประเทศ
เพื่อนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อจุดประสงค์ในการผลิตในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เช่น
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ และกลุ่ม
อุตสาหกรรมเภสัชกรรม เป็นต้น
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมซอร์จส์
245 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
Samsen Nok Huai Khwang Bangkok 10310
เว็บไซต์: www.chemsources.co.th