JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมซอร์จส์
ห.จ.ก.เคมซอร์จส์เป็นผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร และเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสารเคมีทางเภสัชกรรมที่ใช้ในการผลิตยาแห่งแรก ๆ ใน ประเทศไทยที่ดำเนินกิจการมานานกว่า 20 ปี โดยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522 โดย เภสัชกรฉัตรชัย ศิรามพุช ผู้มีความชำนาญในตลาดนำเข้าสารเคมีโดยได้เริ่มมีการนำเข้า สารเคมีทำยาประเภท Simethicone เป็นตัวบุกตลาดยาลดกรดและรักษาโรคกระเพาะเป็น รายแรก ๆ ในประเทศไทย และต่อมาในภายหลังได้มีการจ้างเภสัชกรที่ปรึกษามืออาชีพเพิ่มเพื่อเข้ามาคุมงานในด้านการให้ข้อมูลทางเทคนิคและจ้างมืออาชีพในด้านส่งเสริมการ ตลาดอีกด้วย เคมซอร์จส์เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างถูกต้องภายใต้ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บริหารและดำเนินงานด้วยกลุ่มเภสัชกรคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งด้าน บริการ และคุณภาพสินค้า ห.จ.ก.เคมซอร์จส์นอกจากมีบริการขายผลิตภัณฑ์เคมีคุณภาพที่อยู่คู่คนไทยมานาน แล้ว เคมซอร์จส์ยังบริการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหาสารเคมีจากต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในประเทศไทยเพื่อจุดประสงค์ในการผลิตในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ และกลุ่ม อุตสาหกรรมเภสัชกรรม เป็นต้น
Benefits
  • ประกันสังคม
  • zero position en
    Contacts
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมซอร์จส์
    245 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
    Sam Sen Nok Huai Khwang Bangkok 10310