บริษัท ฟู๊ด เอ็มไพร์ จำกัด
ผลิตอาหารเกาหลีเพื่อส่งจำหน่ายไปตามร้านสาขา ในบริเวณห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟู๊ด เอ็มไพร์ จำกัด
88/87 อาคารดิเอ็มไพร์เพลส ถ.นราธิวาสราชนครินทร์
Yannawa Sathon Bangkok 10120