บริษัท เพ็ทฟอร์ม ไทยแลนด์ จำกัดเป็นบริษัท ผลิตบรรจุภัณฑ์ ประเภทขวดพลาสติก PET ในกลุ่มบริษัท อินโดรามาเวนเจอร์ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังลพบุรี และมีโรงงานสาขาอีกจำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาปทุมธานี สาขานครปฐม สาขาระยอง และสาขานครราชสีมา
Benefits
1.ชุดยูนิฟอร์ม 2.มีประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 3.ค่าตำแหน่ง 4.ค่าล่วงเวลา* 5.ค่ากะ* 6.ค่าอาหารกรณีทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 7.โบนัสประจำปี 8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9.ประกันอุบัติเหตุ 10.ปรับค่าจ้างประจำปี 11.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 12.กิจกรรมสันทนาการประจำปี 13.ฝึกอบรมและพัฒนา 14.หอพักสำหรับพนักงานต่างจังหวัด*
zero position en
Contacts
บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
85 หมู่ที่ 11 ถนนบางงา-ท่าโขลง
Khao Samo Khon Tha Wung Lop Buri 15180