บริษัท ดีเอชแอล ซับพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
ดีเอชแอล เราเป็นผู้นำระดับโลกในด้านโลจิสติกส์ - กับมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงมากในสถานที่ที่ในหลายประเทศทั่วโลกกว่าผู้ให้บริการอื่น ๆ เป้าหมายของเราคือการสร้างความแข็งแรงความร่วมมือระยะยาวกับลูกค้าโดยการให้บริการระดับโลกในการดำเนินงานทั้งหมดของเราและเป็นนายจ้างของทางเลือกแรกของลูกจ้าง
Benefits
  • 1.เครื่องแบบพนักงานและรองเท้านิรภัย
  • 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3.ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
  • 4.ประกันสุขภาพ แบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน พนักงาน คู่สมรสและบุตรอีก 2 คน
  • 5.ลาพักผ่อนประจำปี 14 วัน
  • 6.เงินช่วยเหลือประเภต่างๆ เช่น งานแต่งงาน คลอดบุตร งานศพ
  • 7.เงินรางวัลเชิดชูเกียรติทำงานครบ 5,10,15,20 ปี
  • 8.ของเยี่ยมไข้
  • 9.ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน และสำหรับของบุตร
  • 10.โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดีเอชแอล ซับพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
206/20 หมู่.9
Surasak Si Racha Chon Buri 20110