บริษัท ยูอาร์ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โรงงานผลิตผงยาง
Benefits
  • - เสื้อพนักงาน
  • - รองเท้าปฏิบัติงาน
  • - ประกันสังคม
  • - ที่พัก
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยูอาร์ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
74 บองบอน 4 ซอย 6
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150