JobThai
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เก่งกับแกง
เป็นร้านอาหารไทย กำลังขยายกิจการ มีความประสงค์รับบุคลากรเพิ่ม
Benefits
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - อาหารกลางวัน
zero position en
Contacts
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เก่งกับแกง
29 อาคารวานิสสา ชั้น 1
Lumphini Pathum Wan Bangkok