JobThai
ท่าเรือโดยสารระหว่างประเทศ และ ท่าเรือนำเข้า/ส่งออกรถยนต์ ในเขตท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
Benefits
1. ตรวจสุขภาพประจำปี 2. การประกันชีวิต (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต) 3. ประกันสุขภาพ 4. วันหยุดผักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า 6 วัน 5. ท่องเที่ยวประจำปี, กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. สิทธิได้รับอัตราค่ารักษาพยาบาลพิเศษ 8. เงินโบนัสประจำปี 9. กองทุนประกันสังคม 10. เครื่องแบบเจ้าหน้าที่และสำหรับปฏิบัติงาน 11. ค่ารักษาพยาบาล (OPD&IPD) และ บุคคลใกล้ชิดในครอบครัว 12. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง/ค่ากะ/เบี้ยขยัน/ค่าอาหารกลางวัน 13. หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพตามตำแหน่งงาน 14. เงินสนับสนุนส่วนบุคคล ตามประเพณีของไทย เช่น งานบวช, งานแต่งงาน เป็นต้น 15. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 16. สวัสดิการอื่นๆ (บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมของตำแหน่งงาน)
Contacts
บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
288 หมู่ที่ 3 ถนนท่าเรือแหลมฉบัง ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Thung Sukhla Si Racha Chon Buri 20230