บริษัท ทดสอบ จำกัด (สำหรับโบว์)
ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ
Benefits
  • - เบี้ยเลี้ยงรายวัน
  • - เบี้ยขยันรายเดือน
  • - คอมมิชชั่นและทิปตามแต่ผลงาน
  • - สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ทดสอบ จำกัด (สำหรับโบว์)
55 ซอยสีลม
Bangrak Bang Rak Bangkok 10230