ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเจ พรีซิชั่น โมลด์
เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับแม่พิมพ์พลาสติกทุกชนิด กัดงาน CNC และสร้างแม่พิมพ์พรีฟร์อม พิมพ์เป่า (PET) ออกแบบผลิตภัณฑ์คำนวนปริมาตร (น้ำหนัก) และระบบแม่พิมพ์ทุกชนิด
Benefits
- มี OT - มีโบนัสสิ้นปี - ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเจ พรีซิชั่น โมลด์
154,156 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 48
Samaedam Bang Khun Thian Bangkok 10150