บริษัท กรุงเทพ ซีฟู้ดส์ มาร์เก็ต จำกัด
บริษัท กรุงเทพ ซีฟูดส์ มาร์เก็ต จำกัด เกิดจากการรวมตัวของบริษัทสมาชิกแพปลา ซึ่งแต่ละบริษัทสมาชิก ได้มีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจแพปลาและการจัดซื้อ จัดขายสินค้าการเกษตรและสัตว์น้ำทุกประเภท
สมาชิกผู้ถือหุ้นรวมถึงคณะกรรมการผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในด้านการดำเนินธุรกิจ แพปลา การบริการงานการจัดซื้อ - ขาย สินค้า เป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์รวมระยะเวลามากกว่า 50 ปี
Benefits
  • - เงินเดือนประจำ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กรุงเทพ ซีฟู้ดส์ มาร์เก็ต จำกัด
1 ถ. บางบอน 3
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok