JobThai
ก๋อม ๆ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์
ประกอบกิจการรับสกรีนเสื้อสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย
- ประกันสังคม
zero position en
ก๋อม ๆ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์
64/108 หมู่ 8 ซอยเทศบาล 1/2 ถนนเพชรเกษม
Om Yai Sam Phran Nakhon Pathom 73160