ผู้ผลิต และส่งออกเลนส์แว่นตา มีความประสงค์ที่จะรับบุคคลากรเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯในตำแหน่งงาน ดังนี้
Benefits
- ค่าครองชีพ - ค่ากะและค่าอาหาร - ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสุขภาพและประกันชีวิต - รถรับ-ส่งพนักงาน - เบี้ยขยัน - เงินรางวัลพิเศษต่อเดือน - โบนัส
Contacts
บริษัท โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) จำกัด
201-204 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง
Lat Krabang Lat Krabang Bangkok 10520