บริษัท ฟาง อะยู จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ จัดจำหน่ายสินค้าเช่น เคมีต่างๆ กาวร้อน กล้องวงจร ฯ IMPORT & EXPORT CCTV CAMERA , CAR ACCESSORIES ETC...
Benefits
  • - ตามกฎหมายแรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฟาง อะยู จำกัด
246 ม.ศิขรินทร์ รามคำแหง24
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240
See Map