บริษัท เอเซียเพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตเม็ดพลาสติก เปิดดำเนินกิการตั้งแต่ปี 2545
Benefits
1.ค่าตำแหน่ง 2.ค่าล่วงเวลา 3.ค่ากะ 4.เบี้ยขยัน 5.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7.หอพักฟรี 9.ข้าวฟรี 10.ชุดยูนิฟอร์ม 11.ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอเซียเพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
61/1 หมู่ 11
Khao Samo Khon Tha Wung Lop Buri 15180