บริษัท เอเซียเพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตเม็ดพลาสติก เปิดดำเนินกิการตั้งแต่ปี 2545
Benefits
  • 1.ค่าตำแหน่ง
  • 2.ค่าล่วงเวลา
  • 3.ค่ากะ
  • 4.เบี้ยขยัน
  • 5.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • 6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 7.หอพักฟรี
  • 9.ข้าวฟรี
  • 10.ชุดยูนิฟอร์ม
  • 11.ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอเซียเพ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
61/1 หมู่ 11
Khao Samo Khon Tha Wung Lop Buri 15180