บริษัท ไอ โอ โซลูชั่น จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2556 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การให้บริการ วิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของผู้ใช้ซอฟแวร์ รวมไปถึงการออกแบบและเขียนโปรแกรมของระบบงานหรือจัดสร้างซอฟแวร์ที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามความต้องการของผู้ใช้
Benefits
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ
  • - ค่าเบี้ยขยัน
  • - ค่าโบนัสประจำปี
  • - สัมมนาประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอ โอ โซลูชั่น จำกัด
23/111 หมู่ 9 ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด
Bang Phut Pak Kret Nonthaburi 11120
See Map