JobThai
แกรททิทูด อินฟินิท ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพี่อเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าผลิตภัณฑ์เคมีชนิดต่างๆจากทั่วโลก ซึ่งเคมีภัณฑ์เหล่านี้ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค มากมายหลายชนิด ในระยะแรก แกรททิทูด อินฟินิท มีความชำนาญในการพัฒนาแผนกลยุทธ์การตลาดภายในประเทศโดยเฉพาะ ต่อมาบริษัทค่อยๆสั่งสมประสบการณ์และชื่อเสียง จนเป็นที่ประจักษ์และนำไปสู่การเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เราได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์ นำสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดอุตสาหกรรมในประเทศ อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์สีและเคลือบผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม และอื่นๆอีกมากมาย ไปยังมือผู้ใช้ด้วย ด้วยย่างก้าวที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น แกรททิทูด อินฟินิท แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนด้วยทุนจดทะเบียน 130 ล้านบาท (ปัจจุบันมีการเพิ่มทุนมากกว่า 300 ล้านบาท) ตั่งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นศักยภาพและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนขององค์กร รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ได้ทำการเปลี่ยนชื่อจากเดิม ชื่อ บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด มหาชนเป็นบริษัทแกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
Benefits
- โบนัสประจำปี - ปรับเงินประจำปี - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - สัมมนาประจำปี/ท่องเที่ยวประจำปี - เสื้อฟอร์ม - เครื่องดื่ม ชา กาแฟ - ทำงาน จ.-ศ 08.30-17.30น.,ส.08.30-12.00น.
zero position en
Contacts
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
9/8 ม.5
Sala Thammasop Thawi Watthana Bangkok 10170
Directions
ติดต่อสัมภาษณ์งานที่สำนักงาน รถประจำทาง สาย 515,539,124,170,556,388